Personel Sayıları
Profesör 4
Doçent 5
Doktor Öğretim Üyesi 5
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 252 270
2. Öğretim Öğrencisi 179 292
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 54 68
Toplam 485 630
Genel Toplam 1115