Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 7
Araştırma Görevlisi 11
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 290 308
2. Öğretim Öğrencisi 214 329
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 66 84
Toplam 570 721
Genel Toplam 1291