Personel Sayıları
Profesör 4
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 4
Araştırma Görevlisi 7
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 306 305
2. Öğretim Öğrencisi 217 326
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 48 60
Toplam 571 691
Genel Toplam 1262