Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 5
Doktor Öğretim Üyesi 4
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 295 293
2. Öğretim Öğrencisi 212 323
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 52 64
Toplam 559 680
Genel Toplam 1239