Ana Sayfa
Bölüm
Misyon ve Vizyon

MİSYON VE VİZYON

Uluslararası İlişkiler Disiplini, Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte, daha kapsamlı ve karmaşık hale gelmiştir. Soğuk Savaş döneminde hâkim olan realist paradigmaya uygun olarak, Uluslararası İlişkiler Disiplini, sadece uluslararası sistemdeki gelişmeleri incelemekteydi. Fakat günümüzde bu disiplin, gerek iç politikadaki gerekse uluslararası sistemdeki bütün unsurları inceleme ihtiyacı duymaktadır. Diğer bir ifadeyle Uluslararası İlişkiler Uzmanlarının, disiplinliler arası bir anlayışla hareket ederek, bölgesel gelişmelerin yanı sıra, devlet-dışındaki diğer aktörleri, devlet içerisindeki farklı yapıları, sosyal, ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel vb. kesimleri de incelemesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bölgesel gelişmeleri ve uluslararası sistemde meydana gelen değişimleri inceleme konusunda yetersiz kalacaktır.

Bu anlayışla, Bölüm öğrencileri, farklı teorik temellerde, disiplinler arası anlayışla çeşitli konularda dersler almaktadır. Öğrencilerin, sadece realist perspektiften değil, aynı zamanda liberal, inşacı, post-yapısalcı ve Dış Politika Analizi perspektiflerinden de gelişmeleri incelemeleri arzu edilmektedir.

Bölümün üç farklı hedefi bulunmaktadır: 1. Öğrencilerin analitik düşünce becerilerini geliştirmek: Bu amaçla, teorik ve metodolojik temellere dayalı analizlerin ders esnasında yapılması teşvik edilmektedir. Derslerde öğrencilerin aktif bir şekilde anlatılan konuya dâhil olması istenmektedir. 2. Öğrencilerin Uluslararası İlişkiler Disiplinine ilişkin mesleki bilgi birikimlerini arttırmak: Bu amaçla, derslerin dışında, öğrencilerin, konferanslara, panellere katılmalarını, kendi çabalarıyla dergiler çıkarmalarını, ders notları dışında bilimsel yayınları takip etmelerini ve yaz dönemlerinde de alanlarına ilişkin yerlerde staj yapmaları teşvik edilmektedir. 3. Yabancı dil becerilerini geliştirmek: Bölüm derslerinin bir kısmı, İngilizce dilinde anlatılmaktadır. İngilizce dil derslerinin de, Uluslararası İlişkiler Disiplinine uygun şekilde işlenmesine de gayret edilmektedir. Bu dilin dışında, öğrencilerimiz, Rusça, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça gibi dilleri de öğrenebilmektedir.

Son olarak, Yüksek Lisans ve Doktora Programları sayesinde, Uluslararası İlişkiler alanında ihtisas sahibi kişiler yetiştirmek ve yeni açılan Üniversitelere öğretim üyesi sağlamak hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Bu programları her geçen güçlendirmeye, derslerini çeşitlendirmeye gayret ediyoruz.

Bu bölüm mezunları hem kamu sektöründe hem de özel sektörde iş imkanına sahiptirler. Mezunlar, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları gibi devlet bürokrasisinin üst kademelerinde görev yapabilmektedirler. Yine aynı şekilde uluslararası iktisadi ve ticari ilişkiler konularında da yetişen öğrenciler özel sektörün her kolunda iş imkanına sahiptirler.