Personel Sayıları
Profesör 4
Doçent 5
Doktor Öğretim Üyesi 6
Araştırma Görevlisi 7
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 294 315
2. Öğretim Öğrencisi 222 316
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 37 51
Toplam 553 682
Genel Toplam 1235