Ana Sayfa
Bölüm
Tarihçe

TARİHÇE

1997-1998 öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya başlayan Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2015 yılına dek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini yürütmüş olup, 2015 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı bir bölüm haline gelmiştir. Bölümümüzde Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih ve Devletler Hukuku olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır. Uluslararası İlişkiler Bölümünde I. ve II. öğretim şeklinde iki lisans programının yanında birer yüksek lisans ve doktora olmak üzere iki lisansüstü program bulunmaktadır. Bölüm bünyesinde yürütülmekte olan lisans ve yüksek lisans şeklindeki iki adet uzaktan eğitim programına 2015 yılından itibaren yeni öğrenci kabul edilmemektedir. Bölümümüzde 3 Prof., 5 Doç. Dr., 5 Yrd. Doç. Dr., 10 Arş. Gör. olmak üzere toplam 23 akademik personel görev almaktadır.