Ana Sayfa
Duyurular
Bitirme Çalışması // Yaz Yarıyılı

BİTİRME ÇALIŞMASI // YAZ YARIYILI

2018-2019 Yaz Öğretimi Bitirme Ödevi Teslim Tarihi 02-05 Eylül 2019 olup, Bitirme Ödevi Savunmaları 09 Eylül 2019 tarihinde ve BU TABLODA yer alan saatlerde Öğretim Üyelerinin Odalarında Yapılacaktır. Bitirme Ödevinden “2 adet” düzenlenecek olup Uluslararası İlişkiler Bölüm Sekreterliğine 04 Eylül 2019 tarihine kadar teslim edilmesi ve öğrencilerin, danışmanı dışında iki jüri üyesine bitirme çalışmasını son teslim tarihinde E-Posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. (SAVUNMA SAATLERİ VE JÜRİLER İÇİN TIKLATIN)

BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KILAVUZU

Ödevler aşağıdaki kurallar dâhilinde yazılacaktır.

1- Herhangi bir Word programında

2-Times New Roman karakterinde  

3-1,5 satır aralıklı

4-Sağ ve soldan otomatik düzenlenerek, kenarlıklar sol taraf 4 cm diğer kenarlar 3 cm olacak şekilde düzenlenecektir

5-Sayfa nolu olarak

6- Ödevlerin boyutu makale formatında olacak ve yazılan konunun özelliğine göre en fazla 15-20 sayfayı geçmeyecektir (Kaynakça, kapak ve ekler hariç)

7- Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılacaktır

8- Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılacaktır ve paragraf girintisi olmayacaktır.

9- Spiral cilt veya kitap şeklinde olabilir (öğrencinin tercihi)

10- Kaynakça ve dipnotlar, kaynakça ve dipnot yazım kurallarına göre yapılacaktır. Dipnotlarda satır aralığı 1 olacaktır