Ana Sayfa
Başvurular
E-Posta İle Başvuru

E-Posta İle Başvuru

E-Posta İle Başvuru, öğrencilerimizin işini kolaylaştırmak, başvurularını hızlandırmak için ULİ BÖLÜM SEKRETERLİĞİNCE oluşturulmuştur.

*******************************************************

E-POSTA İLE YAPILACAK BAŞVURU TÜRLERİ

1. TEK DERS SINAVI BAŞVURUSU (Dilekçe ekte) (Bütün derslerinizi gösterir SABİS ekran görüntüsünü de gönderiniz.)

TEK DERS SINAVI ESASLARI: MADDE 31 – (1) Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek FF, FD veya GR notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken GNO ≥ 2.00 koşulunu sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. (2) Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi GNO ≥ 2.00 koşulunu sağlayamayacak öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. (3) Bitirme çalışması, tasarım, staj, işyeri eğitimi/uygulaması, intern uygulaması, öğretmenlik uygulaması veya yönlendirilmiş çalışma gibi uygulama gerektiren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz. (4) Tek ders sınavına başvurular kayıtlı olunan birimlere yapılır. (5) Tek ders notu, öğrencinin ilgili dersi en son aldığı AKTS değeri üzerinden sisteme işlenir.

2. DERS SİLDİRME BAŞVURUSU (Almanız gereken başka dersinizin olmaması ve mezun aşamasına gelmiş olmanız gerekmektedir. Ayrıca 11 bölüm seçmeli dışındaki mezuniyet durumunuzu etkilemeyecek olan fazla seçimlik dersleri sildirebilirsiniz.) (Dilekçe ekte) (Bütün derslerinizi gösterir SABİS ekran görüntüsünü de gönderiniz.)

3. DÖNEM UZATMA - MEZUNİYET İŞLEMİNİ ERTELEME BAŞVURUSU (MEZUN AŞAMASINA GELMİŞ FAKAT ORTALAMASINI YÜKSELTMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN) (Dönem Uzatma Dilekçsi ekte)

4. KAYIT DONDURMA BAŞVURUSU (Dilekçe Ekte)

Kayıt Dondurma Şartları: Fakirlik Belgesi (muhtarlık hariç), Askerlik Hali, Tutukluluk Halleri, Doğal Afetler, Görevlendirmeler, Başka bir şehirde ikinci üniversitede eğitim görme, Sağlık Heyet Raporu, Öğrencinin bakmakla yükümlü olduğu birinci derecede yakınlarının hastalıklarını heyet raporu ile belgelemesi veya belgelendirmek şartıyla diğer mazeretler.

 

5. AKTS TAMAMLAMA (Bütün zorunlu dersleri, 11 bölüm seçmeli, 2 üniversite ortak seçmeli ve Girişimcilik ve Poroje Yön. derslerini verdiği halde 230 ve üzeri AKST'e sahip olan öğrenciler başvurabilir. Örneğin, 235 AKS'de kalan bir öğrenci 5 AKTS talebinde bulunup 240 a tamlatabilir. ) (Dilekçe ekte)

6. SINAV NOTU İTİRAZ DİLEKÇESİ (Not ilanından itibaren 5 iş günü içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmaz.) (Dilekçe ekte)

7. MAZERET SINAVI BAŞVURU DİLEKÇESİ (Dilekçe Ekte)

Belgelendirilmesi gereken haller: Hastalık Hali, Yakınlarından Birinin Vefatı, Tutukluluk ve Hükümlülük Hali, Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirilme Hali, Sınav çakışması durumu veya diğer mazeretlerle ilgili kanıt niteliğinde belgeler.

 

YAPILMASI GEREKENLER:

Adım 1: Öncelikle size uygun başvuru hangisi ise ona tıklayarak ilgili belgeyi bilgisayarınıza indirin. (Belgeyi indirme veya yazdırma imkanınız yok ise boş bir A4 kâğıdına BURADAKİ formatta dilekçe yazarak mazeretinizi detaylıca yazıp imzlayın ve adım 3'deki işlemleri yapın.)

Adım 2: İndirdiğiniz belgeyi  doldurun ve imzalamak için yazıcınızdan yazdırın.

Adım 3: Belgeyi normal tarayıcılardan veya cep telefonunuza Google PhotoScan, Adobe Scan benzeri bir uygulama yükleyerek ilgili dilekçeyi taratak Sakarya Üniversitesinin size tanımlamış olduğu e-posta ile kdolunay@sakarya.edu.tr hesabına gönderin. Dilekçenizle ilgili ekler varsa onları da gönderin.

Uyarı 1: Dilekçenizi öğrenci e-postanız ile göndermeniz gerekmektedir. gmail, hotmail vb. özel e-posta hesapları ile gönderilen dilekçeler işleme alınmaz.

Uyarı 2: Dilekçeniz ıslak imzalı olmalı, dijtal ortamda imzalanmış dilekçeler işleme alınmaz.

Uyarı 3: E-Posta gönderirken konu kısmını şu şekilde doldurun; KONU - AD SOYAD

Sonuç 1Size "Dilekçenizi işleme aldım" cevabı geldiğinde artık başvurunuz tamamlanmış demektir.

Sonuç 2: Başvuru durumunuzu Başvuru Sorgulama sayfasından takip edebilirsiniz.

Gerekmesi halinde kdolunay@sakarya.edu.tr adresine E-Posta gönderebilirsiniz.