Ana Sayfa
Eğitim
Yüksek Lisans Bilimsel Haz

YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK

Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans programına girmeye hak kazanmış, fakat ilgili bölümler dışında mezun olan öğrencilerin, akademik eğitiminde daha verimli bir süreç geçirebilmeleri amacı ile en az iki dönem olacak şekilde bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bu programda aşağıdaki derslerin başarı ile tamamlanması gerekmektedir. Bu programı takip eden dönemde yüksek lisans derslerini almaya hak kazanacaklardır.

YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLER (2013-2014)

Güz Dönemi

Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Güncel Sorunlar
Türk Siyasi Hayatı
Avrupa Birliği ve Türkiye
Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi

Bahar Dönemi

Siyasi Tarih                                     
Siyasi Düşünceler Tarihi
Uluslararası Hukuk
Uluslararası İlişkiler Teorisi
Türk Dış Politikası