Ana Sayfa
Eğitim
Uzaktan Eğitim Rehberi

UZAKTAN EĞİTİM REHBERİ

Birinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler, derslerin başladığı ilk hafta, bir tanıtım programına dâhil edilir. Bu program çerçevesinde öğrencilere, derslerin işlenişi, öğretim üyelerinin beklentileri, Bölüm Başkanlığının görevleri, öğrenci temsilciliği ve kütüphanenin işleyişi gibi bir öğrencinin ihtiyaç duyacağı temel bilgiler sunulur.

Kaydını yapan öğrenciler, kendisi için temel ihtiyaç duyduğu Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi (SABİS) hakkında bilgilendirilir.

Uzaktan Eğitim sistemiyle öğrenim görmekte olan öğrenciler, haftalık derslerinin yarısını örgün biçimde işlerken diğer yarısını sanal ders sistemiyle internet ortamında işlemektedirler. Ayıca dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış ders notları ve slaytlar da sisteme yüklenmektedir ve böylece öğrenciler cari haftanın dokümanlarına bilgisayar üzerinden ulaşabilmektedirler. Uzaktan eğitim öğrencilerinin vize ve final sınavları örgün eğitim sınavlarıyla aynı zamanda ve örgün biçimde gerçekleştirilmektedir. 

Öğrencilerimiz isterlerse yaz döneminde çeşitli kurumlarda staj yapabilmektedir. Bölüm olarak zorunlu stajımız bulunmamaktadır. Ancak öğrencilerimizi bu yönde teşvik etmekteyiz.

Son sınıfa gelen öğrencilerimiz ise, öğretim üyelerinden birisinin, Başkanlığımız tarafından danışman olarak atanmasıyla birlikte, bu danışman öğretim üyesinin gözetiminde BİTİRME ÖDEVİ hazırlamakla yükümlüdür. Bitirme ödevleri hazırlanırken şu kılavuz dikkate alınacaktır.