Ana Sayfa
Öğrenci
İş İmkanları

İŞ İMKANLARI

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İŞ İMKÂNLARI

          Uluslararası İlişkilerde İş Tüyoları

 • Uluslararası İlişkiler öğrencileri mezun olduktan sonra çeşitli meslek seçeneklerine sahip olurlar.
 • Bu meslekler dört kategoriye ayrılabilir: kamu, özel şirketler, STK’lar, araştırma kuruluşları.
 • Her kategori kendine has bir çalışma gerektirir.
 • Öğrencilerin beşinci yarıyıla kadar hangi mesleği yapmak istediklerine karar vermeleri gerekmektedir.
 • Karar verildiğinde, öğrencilerin söz konusu mesleğin gerektirdiği özel becerileri geliştirmeye odaklanmaları gerekir.
 • Bütün meslekler açısından gerekli olan ortak beceri ise dil becerisidir. Bu nedenle öğrenciler ilk yarıyıldan itibaren dil becerilerini geliştirmelidirler.
 • Okuma ve sosyal aktivitelere katılma iyi bir meslek edinmede iki önemli değerdir.

 

Kamuda ve Diplomaside İş Olanakları

Seçenekler

 • A.) Resmi kuruluşlar: Dışişleri Bakanlığı
 • B.) Uluslararası Kuruluşlar; BM, Dünya Ticaret Örgütü ve diğerleri

Aranan Nitelikler

 • Rekabet gücü yüksek birey olmak
 • İleri seviyede İngilizce ve ikinci yabancı dile sahip olmak
 • Güçlü analitik düşünme ve yazma becerisi
 • Grup içerisinde çalışma kabiliyeti
 • Bilgileri açıkça yazma ve analiz edebilme
 • Az ama öz yorumlama kabiliyeti (fikirlerde netlik)

 

Uluslararası Şirketlerde İş Olanağı

Seçenekler

 • Yurt dışında özel şirketler (ve Türkiye’deki yabancı şirketler)

Aranan Nitelikler

 • İşletme Yönetimi Mastırı (MBA)
 • Ekonomi, siyasi bilimler ve iletişimi bir araya getirme
 • Dil ve kültürel beceri
 • Yurt dışında öğrenim deneyimi (Erasmus ve diğer programlar)
 • Belli bir sektöre has bilgi (bilhassa bu özel sektörün dili)
 • Kültürlerarası tecrübe

 

Sivil Toplum Kuruluşlarında İş Olanakları

Seçenekler

 • STK’lar (Islamic Relief USA, Greenpeace ve diğerleri)

Aranan Nitelikler

 • Temel ofis kabiliyetleri (bilgisayar uzmanlığı)
 • Yazma becerisi
 • İletişim yeteneği (bilhassa para/bağış toplamanın işin bir parçası olması durumunda)
 • Yabancı dil yeteneği
 • Belli bir süre için gönüllü olmak
 • Kişisel bağlantılar

 

Eğitimde ve Araştırma Kuruluşlarında İş Olanakları

Seçenekler

 • Düşünce kuruluşları (Türkiye’deki SETA, TESEV, ORSAM ve yurt dışındaki kuruluşlar)
 • Üniversiteler (Master, Doktora, Araştırma Görevlisi)

Aranan Nitelikler

 • Eleştirel ve teorik düşünme
 • Yazma becerisi
 • Dil becerisi
 • Özel yeteneklere sahip olmak (nicel analiz, alan çalışmaları, teoriler ve benzeri).
 • Bütün gerekli sınavlardan yeterli puan almış olmak (Türkiye’deki ALES, Amerika için yüksek lisans kayıt sınavı).
 • Staj ile ilgili bilgilere BURADAN ulaşabilirsiniz.